30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

lundi 29 juin 2009

kòmansman yon eksperyans elvaj vètè sou fèm ITECA a
Depi 2 mwa Wilfredo Cepero yon kowoperan Kiben ki ap bay kout men nan sektè teknoloji ITECA kòmanse prepare yon espas pou fè elvaj vètè sou fèm nan.Objektif eksperyans sa a,se montre òganizasyon peyizan wòl ak enpòtans vètè jwe nan agrikilti ak nan elvaj. Daprè Wilfredo vètè yo anrichi tè a anpil epi yo se yon gwo sous pwoteyin pou bèt menm pou moun tou. Elvaj vètè a pa twò difisil ,se sèlman ak kaka bèt ak konpòs plis yon kantite vètè ou bezwen pou kòmanse elvaj la.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire