30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

vendredi 10 juillet 2009

Koperativ mango nan Gwomòn
Apre 2 lane travay, pwodiktè mango nan Gwomòn rive ak konkou ITECA mete kanpe yon koperativ mango ki rele (KOPKOMFG)koperativ pwodiksyon ak komèsyalizasyon mango fransik Gwomòn.Peyizan Gwomòm yo te monte koperativ sa a pou pwodui epi vann mango yo nan pi bon kondisyon.

Komin Gwomòn se yonn nan komin ki bay plis mango fransik nan peyi a. Se yon komin nan depatman Latibonit,li mezire 415 .78 kilomèt kare e li gen 96.100 moun k ap viv ladan l. Mango fransik se yonn nan pi gwo pwodiksyon peyizan Gwomòn , men se pa peyizan yo ki jwenn plis benefis nan komès mango fransik la, se sitou ekspòtatè ak lòt entèmedyè yo ki plis jwenn benefis nan komès sa a.

Gen peyizan ki fè nou konnen voltijè yo konn achte 18 mango nan men yo pou yon douzèn. Se yonn nan rezon ki fè plizyè peyizan Gwomòn apre anpil refleksyon te deside mete kanpe yon koperativ pou yo ka jwenn plis avantaj nan komès mango fransik la.Pou koulye a koperativ la nan yon bon pwen , yo menm kòmanse konstwi sant kondisyonman pou prepare epi vann mango. Peyizan Gwomòn konte anpil sou koperativ la pou ede yo jwenn plis kòb nan lavant mango yo. Inisyativ sa a se yon inisyativ leta ta dwe ankouraje si l ap ankouraje pwodiksyon nasyonal tout bon vre.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire