30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

vendredi 25 septembre 2009

Lapen yo rive
Depi 2 semèn fèm ITECA gen plizyè lapen ki vin ajoute sou lòt bèt ki sou fèm nan. Avan lapen yo te rive lan fèm nan ekip ITECA te byen pare pou paske ekip la te plante anpuil zèb elefan pou yo . Fòk nou di lapen se yon bèt ki repwodui rapid , yon lapen kafè 6 pòte nan yon lane. Lè nou konsidere kijan vyann chè nan peyi a , lè nou konsidere ki jan vyann pèpè tankou: kwis poul , zèl kodenn , zòrèy kochon,fin anvayi peyi a , nou panse fè pwomosyon elevaj lapen nan milye peyizan yo ka pèmèt yo ogmante pwodiksyon vyann nan peyi a. Nan monan kote maladi teshenn ( Ren Kase ) ap detwi anpil kochon nan peyi a, ankouraje altènativ elvaj lapen an se yon inityativ pou leta dwe ankouraje.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire