30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

vendredi 2 octobre 2009

ITECA ogmante konesans kapasite 23 ajan veterinè
Pandan yon semèn 23 ajan veterinè ki soti nan komin Granbwa, Savanèt , Bèladè, Gwomòn , Vèrèt , Akayè te vin patisipe nan sesyon ratrapaj nan kesyon sante bèt. Gen nan Ajan veterinè sa yo se ITECA ki fòme yo gen lòt se lòt enstitisyon ki fòme yo , men preske tout te patisipe lan kanpay vaksinasyon ITECA te òganize nan lane 2008 la. Objektif aktivite sa se pou ogmante konesans ak kapasite ajan sa yo pou yo ka bay peyizan yo pi bon sèvis, epi tou pou fè pwomosyon yon lòt kalite elvaj nan milye peyizan. Nan fòmasyon ekip teknoloji ITECA a te prepare yo te travay ak ajan sou diferan tèm tankou :virus, bakteri, parasit kap atake bèt yo, yo pale sou maladi Teshen kap touye anpil kochon nan peyi. Apre tavay teyorik yo ajan te monte nan mòn Ti Boukan pou al fè yon klinik mobil kote yo te al pratik ,peyizan nan lokalite a te tou pwofite trete bèt yo genyen ki malad.Nap fè wè sou blog la kote doktè Wilfredo te opere yon bourik ki te gen yon timè nan kou li. Mètrès bourik la te kontan anpil apre operasyon sa a. Apre sesyon fòmasyon sa ajan yo te tout pwofite achte plizyè kalite medikaman nan famasi ITECA genyen nan Sant Ti Boukan. Ekip teknololji ITECA an kolaborasyon ak Regpoupman òganizasyon ki nan 4 komin Gwomòn, Savanèt, Vèrè, ak Akayè mete kanpe yon famasi medikaman bèt nan 4 komin sa yo .Famasi sa yo la pou fasilite peyizan yo ,ajan yo tou jwenn medikaman pi pre yo ,epi nan yo pi bon pri .

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire