30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

vendredi 30 octobre 2009

ITECA kontinye ogmante kapasite 23 ajan veterinè


Soti lendi 26 pou rive 29 sektanm 2009 lan sektè teknoloji ITECA a te òganize yon kou ratrapaj pou 23 ajan veterinè ki soti nan 7 komin nan peyi a. Objektif kou sa se bay jan yo plis konesans nan domèn sante bèt. Nan fòmasyon sa fòmatè yo te fè yon rale sou maladi tankou : PPK , chabon , raj, teshen ak plizyè lòt maladi ki konn atake bèt yo. Fòmatè yo te bay anpil esplikasyon sou ki yon virus ak sa ki bakteri. Apre kou teyorik yo fòmatè yo te òganizayon klinik veterinè toupre lokal ITECA a nan Ti Boukan kote ajan veterinè yo te fè anpil egzèsis pratik tankou : konsilte kèk bèt ki malad,fè deparazitaj pou bèt ki gen parazit, pike bèt ki manke vitamin, chatre kochon.Peyizan nan zòn ti boukan te tou pwofite vini ak bèt yo ki malad pou jenn tretamn pou yon ti kras kòb.Nan fen kou ratrapaj lan plizyè ajan veterinè te pwofite achte medikaman nan famasi ITECA a pou yo ale fè tretman bò lakay yo .

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire