30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

lundi 9 novembre 2009

Dènye seri kou ratarapaj pou ajan veterinè yo nan Sant ITECA Ti Boukan GresyeSoti 5 pou rive 9 novanm 2009 sektè teknoloji ITECA te òganize twazyèm seri kou ratrapaj pou 23 ajan veterinè pou lane a. Nan seyans fòmasyon a te gen 23 ajan veterinè ki te soti nan komin Gwomòn , Vèrèt,Savanèt,Granbwa,Akayè,Gresye.Objektif fòmasyon sa a se toujou nan kad pou ogmante konesans ajan yo epi ranfòse kapasite ajan veterinè pou pran swen bèt elvè yo pi byen epi montre elvè yo ki meyè fason pou okipe bèt yo .An kolaborasyon ak Dr Rodney,Dr Masela ki se reprezantan ministè lagrikilti sektè teknoloji ITECA a ak Agr Dirk te fè yon rale so ou tèm tankou : Bakteri, virus, ak diferan maladi yo ka bay. Nan fòmasyon an fòmatè yo te gade ak ajan ki prekosyon yo ka pran pou pwoteje bèt yo kont diferan maladi epi ki tretman ki pi bon pou bèt yo.Fòmatè yo te fè ajan veterinè konprann nesesite pou yo montre elvè bay bèt yo manje ki byen balanse epi gade bèt yo nan pi bon kondisyon. Dr Rodney te mande ajan yo pou toujou avèti ministè lè yo konstate gen yon maladi ki fèk parèt nan zòn yo.Nan sans sa a ITECA te fè ajan veterinè yo jwen nimewo telefòn DR veterinè ki responsab direksyon santé animal ki nan laboratwa Tamarinye ak nimewo telefòn Dr veterinè ki responsab nan chak komin kote ajan yo ap travay

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire