30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

vendredi 26 juin 2009

Ekspozisyon pwodui agrikol ak atizanal alokazyon fèt patwonal Gresye (Sen Jan Batis 24 jen )


Nan okazyon fèt patwonal Gresye ki selebre chak 24 jen Cham komès ak metye Gresye òganize yon ekspozizyon pwodui agrikòl ak atizanal. Plizyè atizan te ekspoze pwodiksyon yo padan 2 jou nan lakou ansyen legliz Sen Jan Batis Gresye a kote anpil moun te vizite ekspozisyon an. ITECA te prezante plizyè pwodui nan ekspozisyon an tankou plantil mango , zaboka , palmis, chokola , nat, kalbas dekore , ze.Dapre Pierre Ladouceur objektif ekspozisyon sa a se pou kreye yon espas pou fè pwomosyon zèv atizan nan komin nan epi ankouraje pwodiktè agrikòl yo . Nan espas kote ekspozisyon ta deroule a ki se yon ansyen legliz katolik anpil peleren te pwofite vin fè demand nan pye Sen Jan Batis. Katolik kou vodouyizan te anvayi Sen Jan Batis , anpil peleren te vin distribiye manje bay pòv yo kòm kwa pou remesye Sen Jan Batis pou sa li te fè pou yo.Plizyè hougan te pwofite enstale yo bò legliz la pou travay pou kliyan ki vle.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire