30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

lundi 15 juin 2009

Fòmasyon sou pak kabrit ak manje Bèt nan VèrètSoti 8 jen pou rive 9 Jen 2009Ssektè teknoloji ITECA a òganize yon fòmasyon pou manm regwoupman òganizasyon peyizanVèrèt yo .Fòmasyon sa a fèt sou :pak kabrit ak manje kabrit.Fòmasyon sa a òganize nan objektif pou ranfòse kapasite pwodiksyon peyizan nan domèn pwodiksyo animal. Ekip teknoloji a reflechi ak peyizan yo pandan 2 jou sou : diferan ras kabrit ki egziste ras ki bay plis vyannn ak ras ki bay plis lèt, pwoblèm kwazman kabrit menm fanmiy konn bay, yo reflechi tou sou manje kabrit ,ki kalite manje ki bi bon pou kabrit , ak nesesite pou peyizan aprann plante manje pou kabrit yo . Ekip teknoloji reflechi tou kijan pou peyizan pran swen k
abrit yo epi kontwole ak prezisyon lè kabrit merite kwoze ak lè yo gen pou mizba. Ekip teknolji pwofite vizite epi evalye ansanm ak peyizan yo yon pak kabrit yon peyizan nan zòn genyen pou gade ki j meyè fason pou konstwi yon pak.Apre fòmasyon chak patisipan resevwa yon kantite semans zèb pou al palnte bò lakay yo , nan objektif pou kòmanse montre lòt peyizan yo enpòtans ak nesesite pou plante zèb pou kabrit yo .Nou te rankontre Anri yon peyizan ki se yon peyizan modèl. Anri gen yon lakou ki mezire 60 mèt kare men lan lakou sa li gen 2 basen pwason , li gen yon bak kabrit , li 3 pye mango fransik , li pgen pye kafe,li gen pye kakawo,li plante kann ,li plante pwa ak mayi epi li plante zèb pou kabrit li yo. Ekip teknoloji a felisite Anri pou bon travay l ap fè nan kominote Dofine.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire