30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

vendredi 5 juin 2009

Divès òganizasyon peyizan reyini nan ITECA pou reflechi sou nesesite mete kanpe yon regwoupmanSoti premye 1 pou rive 2 Jen 2009 ITECA reyalize 2 jounnen travay ak Regoupman òganizasyon ki chita nan 5 komin nan 3 depatman kote li fè entèvansyon. Nan premye jounen refleksyon delege òganizasyon yo chita sou analiz reyalite zòn kote rewoupman yo tabli .Nan dezyèm jounen an yo reflechi sou chapant regwoupman yo ak aksyon yo deside menen epi nan ki mwa ki dat aksyon sa yo ap reyalize. Chak regwoupman nan chak komin Fanm apa miks apa al travay nan ti ekip pou jwenn pwoblèm ki gwav nan koninote yo .Men diferan pwoblèm chak konin jwenn:Pou koni Sen Mak se pwoblèm tè a ki pi grav pou yo.Pou komin Savanèt se pwblèm Batistè , Vyolans sou Fanm ,kadejak ki pi gwo pwoblèm pou yo. Pou komin Akayè se pwoblèm Ewozyon al lasante ki pi gwo pwoblèm pou yo.Pou koni Gwomòn se gaspiyay fwi ak anpil ti òganizasyon ki gaye ki pi gwo pwoblèm pou yo. Pou koni Vèrèt se kout ponya ak elvaj lib ki pi gwo pwoblèm pou yo .Apre òganizasyon vin reflechi sou pwoblèm nan tèt ansanm komin pa komin yo chwazi ki solisyon yon jwenn pou pwoblèm sa yo .


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire