30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

vendredi 19 juin 2009

2000 poul fèk rive sou fèm ITECA a
Soti 15 pou rive 17 jen 2009 Iteca vin genyen 2000 poul anplis pou ogmante pwodiksyon ze nan peyi a. Poul sa yo rive nan yon poulaye tounèf ki pi modèn pase sa ki te la avan yo

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire