30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

mardi 28 avril 2009

Yon ti kabrit ki fèt ak 3 pye
Nan vizit nou te fè jou ki te 22 avril 2009 nan mòn Ti Boukan nou te rankontre ak yon ti kabrit ki fèt ak 3 pye. Dapre Wilfredo doktè veterinè Kiben k ap kolabore ak ITECA di se premye fwa li rankontre yon ka konsa pandan 30 lane lap travay nan pwodiksyon animal. Li deja rankontre yon ti mouton ki te fèt ak yon sèl je san ,manton ,san bouch ,san nen , mouton sa a pat viv.Wilfredo panse se yon pwoblèm jenetik ki fè pye ti kabrit la pa fin fòme .Maman kabrit la te fè 3 pitit toulède ti kabrit yo pa gen okenn pwoblèm.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire