30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

jeudi 16 avril 2009

Nou toujou kontan wè w sou Blog ITECA a( Reyalizasyon plantil )

14 pou rive 16 avril 2009 ekip teknik ITECA a ansanm ak APTB ki se Asosyasyon Peyizan Ti Boukan , te prepare yon pepinyè ki gen 2400 plantil ki divize an plizè varyete plantil.Plantil sa yo ITECA ap remèt manm APTB yo pou yo al plante epi distrbiye bay peyizan bò lakay yo. Soti ktivite sa reyalize nan kad sansibilizasyon ITECA ap fè ak peyizan nan seksyon an pou pwoteje anviwonman an epi ankouraje poudiksyon nan seksyon.Seri aktivite sa yo, ITECA ap reyalize yo ansanm ak plizyè òganizasyon peyizan nan seksyon Ti Boukan ki chita nan komin Gresye .


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire