30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

jeudi 9 avril 2009

Nou kontan wè'w sou Blog Iteca a

Iteca kontan wè w sou blog li a . Iteca chita nan Ti Boukan nan Komin Gresye li te fèt nan lane 1978 . Se yon espas pou twoke lide , fè analiz ak fòmasyon pou ranfòse aksyon òganizasyon peyizan yo. Objektif Iteca se akonpaye òganizasyon peyizan yo nan batay yap mennen pou chanje kondisyon lavi yo.

I
T
E
C

ANan mwa Mas 2009 la a ekip teknik Iteca a te òganize yon fòmasyon pou manm òganizasyon peyizan Ti Boukan sou maladi yanm. Te gen plizyè òganizasyon ki te patisipe nan fòmasyon sa a.Se sitou sou pwoblèm mawoka ki tap ravaje jaden yanm peyizan yo, ekip teknik nan te travay ak yo pandan 2 jou,nou pral wè kèk foto sou fòmasyon sa a.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire