30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

mardi 28 avril 2009

Pwodidiksyon plantil yo ak òganizasyon ap kontinye sou fè ITECA a.Swit fòmasyon sou yanm.
Aktivite pwodiksyon plantil ak òganizasyon Ti Boukan yo toujou ak kontinye sou fè ITECA a. Semèn pase a se te OPDM ( òganizasyon Devlopman Ti Plas Melye) ki te reyalize 2400 plantil , semèn sa se ODEPCOM (òganizasyon Devlopman Coray Mwayen ki gen pou reyalize 2400 plantil.

Jou ki 22 avril 2009 la yon ekip fòmasyon ITECA te monte nan mòn Ti Boukan pou kontinye fòmasyon sou yanm ak òganizasyon Ti Boukan yo. Fòmasyon sa sa te fèt sou fò travay pratik kote fòmatè a ki sa agr Ricot Sccut yon espesyalis nan koze yanm te fè plizyè ekip ki pou te travay teknik minisèk la.Teknik minisèk la se yon teknik tou nèf ki pèmèt peyizan yo pwodwi yanm nan pi bon kondisyon epi jwenn pi bon rannman.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire