30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

mardi 14 avril 2009

Fèm ITECA Ti Boukan

Iteca gen yon fèm ki gen ladan l: yon poulaye ki gen 550 poul pondez ki ponn plis pase 500 ze chak jou , kana ak pou peyi ak yon kòk amelyore, fèm nan pwodwi 100 ti kochon chak lane. Ti kochon sa yo ITECA vann yo bay peyizan nan zòn nan ak yon pri sibvansyone. Gen yon espas ki amena je pou yon pepinyè pou pwodwi plantil pou vann bay peyizan yo ak yon espas pou fè legim.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire