30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

lundi 21 juin 2010

ITECA ak konkou FLM distribiye plan yanm bay plis pase 700 fanm nan Ti Boukan

Pandan mwa Me 2010 lan ITECA ak konkou FLM(Federation lutherienne mondiale ) distribye 17 oo kg plan yanm bay 71o fanm nan19 lokalite nan Ti Boukan. Distribisyon sa a te fè an kolaborasyon ak reprezantan regwoupamn òganizasyon fanm nan Ti Boukan. Delege chak òganizasyon te pran responsabilite pou fè distribisyon nan zòn kote òganizasyon yon kouvri. Gen 4 òganizasyon fanm ki te patisipe nan òganize distribisyon plan yanm, distibisyon sa a te fèt nan Sant ITECA a. Gen 4 òganizasyon fanm ki te patisipe nan ditribisyon an OFTB,UFID,AFKG,OFAMG òganizasyon sa yo se manm regwoupman fanm Ti boukan.Regwoupman òganizasyon fanm an te patisipe nan yon famasyon avan etap ditribisyon plan yo , apre plan yanm fin distribiye gen delege òganizasyon yo kite pran fòmasyon nan Sant ITECA pou trete plan yanm yo. Tretman sa a fèt pou ka pwoteje plan yanm yo kont mawoka ak lòt maladi ki konn atake yanm yo .

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire