30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

dimanche 20 juin 2010

Plizyè delege regwoupman òganizasyon fanm peyizan Ti boukan patisipe nan yon fòmasyon sou tretman yanm

Nan dat 6 ak 7 me plizyè delege regwoupman òganizasyon fanm peyizan Ti Boukan patisipe nan yon fòmasyon nan Sant ITECA Ti Boukan sou tretman yanm. Aktivite sa a te posib gras ak konkou FLM ( Fédérasyon Lutherienne Mondiale).Fòmasyon sa te fèt nan objekif pou montre delege yo ki jan pou trete yanm avan yo plante pou pwoteje yo kont mawoka ak lòt maladi.Delege ki te vin pran fòmasyon an ki pou ya l ede lòt manm òganizasyon fanm peyizan ak fanm peyizan ki pa nan òganizasyon ki pi bon fanm fason pou plante yanm yo.Apre seyans fòmasyon an ekip fòmasyon ITECA a te chwazi 4 nan delege yo pou fè swivi sou pwogram yanm nan. 4 delege sa yo gen pou misyon pou : trete yanm pou benefisyè yo ,fè swivi pou jaden benefisyè yo jouk nan nan fen rekòt la.Ekip delege sa yo ki pou fè swivi sou tout jaden mayi ak pwa peyizan te resevwa semans.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire