30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

mercredi 9 juin 2010

Iteca rekolte yon premye rekòt myèl

Nan mwa Me ki sòt pase a ekip teknik ITECA te fè yon premye rekòt myèl nan fèm Ti Boukan Gresye.Ekip ITECA a te kòmanse ak 3 rich nan lane 20o8 lan, jounen jodia genyen plis pase yon dizèn rich nan fèm nan. Nan premye rekòt nou fè a nou te rekòlte yon galon edmi , preske tout rekòt la te vann menm lè a.Ekip ITECA te pran inisyativ sa nan objektif pou ankouraje biyodivèsite ak polinizasyon plant ki nan zòn nan. Yon nan lòt objektif inisyativ sa a se pou pataje eksperyans sa a ak òganizasyon peyizan yo nan pèspektiv pou yo fè pwodiksyon siwo myèl yon fason ki pi modèn pou yo ka jwenn plis randman.ITECA gen pwojè pou devlope aktivite pwodiksyon myèl la nan lòt zòn lap akonpaye òganizasyon peyizan yo. Nan sans sa a ekip teknikITECA a prevwa al fè fòmasyon sou elvaj myèl ak regwoupman òganizasyon Gwomòn yo .

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire