30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

dimanche 20 juin 2010

Distribisyon semans nan Sant Ti Boukan Gresye ak konkou CCFD ak FLM

Soti 16 Avril pou rive 16 Me 2010 ITECA ak konkou CCFD ( Comité contre la faim et pour le développement) plis FLM ( Fédération lutherienne mondiale) distribiye 1628 mamite pwa congo ak pwa souch, 2121 manite pwa nwa, 51 manite pwa blan, 2684 manite mayi bay 1360 peyizan nan 28 lokalite nan seksyon Ti Boukan komin Gresye. Se òganizasyon peyizan yo ki te òganize distribisyon an, chak òganizasyon te responsab pou fè distribisyon nan zòn kote òganizasyon yo kouvri.Obektif pwojè distribisyon semans sa a se pou ede peyizan Ti Boukan gen plis jaden, epi pou bay peyizan yo bonjan apui teknik pou jaden bay plis randman. ITECA espere apre pwojè a peyizan ap gen plis semans epi yap jwenn plis konesans teknik. Peyizan yo ap gen plis gen plis manje tou epi yap fè plis lajan.Alafen peyizan yo ap wè nesesite pou mete kanpe yon bank semans epi kòmanse reflechi sou posibilite pou mete sou pye yon koperativ pwodiksyon ak konsomasyon.
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire