30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

lundi 19 juillet 2010

Sciaf (Scottish Catholic international Aid Fund nan Chèn Mate

Soti 9 pou rive 10 Jiyè ITECA akonpaye yon delegasyon Sciaf ( Scottish Catholic International Aid Fund) pou vizite regwoupman òganizasyon fanm peyizan nan Chèn Mate. Chèn Mate ( Kouyòl) chita nan komin Akayè se yon zòn ki gen anpil mòn ,wout yo pa bon ditou , peyizan yo oblije fè 5è tan pou pote machandiz yo al vann nan bouk Akayè.Sciaf se yon enstitisyon legliz Catholic nan peyi Ecosse tou pre peyi Angletè.Delegasyon Sciaf la monte Chèn Mate se pou vizite yon pwojè legim yo finanse pou fanm nan zòn sa a.Jhon , Clear 2 reprezantan Sciaf ak Thomas yon fotograf te vizite plizyè jaden legim fanm peyizan yo , fè entèvyou ak fanmy peyizan maman ak pitit. Delegasyon te patisipe nan yon rankont ak plis pase 100 fanm peyizan , apre delege Sciaf yo te fin fè entèvyou ak medam yo epi vizite jaden, plizyè fanm peyizan te fè yon demonstrasyon pou montre ki jan yo fè konpòs ak ensektisid natirèl. Pandan vizit sa delegasyon te fè anpli foto pran anpli enfòmasyon sou kondisyon fanm peyizan apvi nan Chen Mate, Nou espere delegesyon Sciaf la te satisfè de vizite sa a

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire