30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

lundi 27 juin 2011

ITECA ak SFD ap kontinye ak seri fomasyon pou pwomotè matronn ak ajan santeSoti Lendi 10 pou rire 24 jen 8 pwomotè 7 Ajan sante ak 4 matròn patisipe nan yon dezyèm sesyon fòmasyon SFD ap anime. Padan 2 semèn sa yo ekip SFD a ki gen ladanl 2 jinekolog, 2 generalis 2 enfimyè ak yon lojistisyèn travay ak estajyè yo sou tèm gwosès ak planing.Jan sa abitye fèt sesyon an te divize an 2 pati yon pati teyorik ak yon pati pratik. Pati teyorik la fèt nan sant ITECA a epi kote pratik fèt sou fòm klinik mobil kote estajyè yo tou pwofite aprann metrize ki jan yo pran tansyon ak tanperati malad yo epi panse moun ki gen blesi. Nan klinik mobil sa yo ekip SFD a tou pwofite bay popilasyon an Ti Boukan swen sante ak medikaman.Nan sesyon sa a ekip ITECA ak SFD te fè klinik mobil nan 3 lokalite :Nan Elèv, Koray Obri, ak Belvue. Nan klinik mobil sa yo ekip SFD a konsilte plis pase 160 malad sitou fanm ak ti moun.Padan klinik mobil yo tap fèt pwomotè yo te gaye ozanviwon kote kilnik yo ap dewoule pou motive moun yo sou nesesite lave men yo avan yo manje,pou pran fè twalèt lakay yo ,pou netwaye sous dlo ak fontèn yo. Menm apre ekip SFD yo ale pwomotè yo gen pou kontinye fè travay sansibilizasyon nan mitan popilasyon an. Pou klotire dezyèm sesyon an estajyè yo te òganize yon sware kiltirèl pou remèsye epi pou di ekip FSD a arevwa

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire