30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

dimanche 22 mai 2011

Powjè ITECA ak CGF nan Ti Boukan Gresye ap vansePwojè ITECA ak CGF la ap vanse . Ki sa pwojè sa ye? Se yon pwojè ITECA te pwopoze CGF pou ede 500 jèn 300 fanm ak 200 gason jwenn yo chak 14 poul ak 2 kòk. Avan jèn sa yo benefisye poul sa yo pran 2 modil fòmasyon, yonn sou sante animal ak yonn lòt sou jesyon. Pou konye a modil fòmasyon yo prèske fini, depi kèk jou ekip ITECA kòmanse livre poul pou kèk benefisyè. Benefisyè sa yo te deja resevwa materyèl pou konstwi kalòj pou poul yo, epi kèk jou apre yo te vin resevwa manje pou poul yo.Depi kèk jou gen benefisyè ki kòmanse resevwa poul yo. Ekip ITECA te deplase depi granm maten nan plizyè lokalite pou distribiye poul yo bay benefisyè yo. Koulye a benefisyè ap pran swen poul yo pou yo ka grandi pi vit ak pou yo pa malad. Lè poul sa yo ponn benefisyè yo ap vin mennen poul nan ITECA pou yo kale ze yo nan yo enkibatè ki adizpozisyon yo. Ekip ITECA espere pwojè sa ap pèmèt ogmante pwodiksyon ze ak poul nan kominote a, epi kreye yo aktivite pou fè kòb pou jèn nan lokalite a.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire