30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

mercredi 18 mai 2011

Pwojè konstriksyon kay ITECA ak Caritas Swis nan Ti Boukan ap vanse
Depi kèk tan ITECA an kolaborasyon ak Caritas Swiss ak plizyè lot patnè kòmanse yon gwo pwojè pou konstwi 1700 kay nan Ti Boukan. Kay sa yo se kay ki mezire 36 mèt kare genyen kap fèt an blòk genyen kap fèt an wòch. Ekip ITECA ak Caritas Swiss kòmanse ak yon faz pilòt ak 100 kay nan 10 lokalite. Nan kòmansman faz pilòt sa a nou te rankontre anpil difikilte, pi gwo pwoblèm nou te rankontre se pwoblèm wout pou transpòte materyo pou rive sou chantye yo. Fò nou konnen nan zòn kote nap konstwi kay yo wout pou kamyon pat egziste ditou.Pou nou te reyisi trase wout pou kamyon yo transpòte materyo se peyizan yo ki te travay sou wout ak pèl ak pikwa ak pik.Peyizan te oblije fòme yon komite pou fè demach bò kote otorite nan komin pou yo te ka jwenn bourad nan travay wout. Se nan fè diferan demach sa yo direksyon ITECA te rankontre ak ekip CNE ki te mete yon brigad teknisyen pou pèse kèk wout nan plizyè zòn.Nap souliye CNE se yon enstitisyon leta ki travay nan zafè wout. Akòz kout men CNE a plizyè wout rive pèse epi kamyon kòmanse pote materyo pou travay yo vanse. Peyizan yo kontan anpil pou bon travay ki fèt sou wout la .Jiska prezan travay sou wout la pako fini gen plizyè zòn kamyon yo pako ka rive, men ekip ITECA a ap travay sou dosye a.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire