30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

dimanche 13 février 2011

ITECA an kolaborasyon Caritas Suisse ap mennen kanpay sansibilizasyon kont kolera nan Ti Boukan
Depi nan mwa desanm 2010 ITECA an kolaborasyon ak Caritas Suisse kòmanse yon kanpay sansibilizasyon kont maladi kolera nan Ti Boukan. Objektif kanpay sa a se pou sansibilize popilasyon Ti Boukan sou nesesite pou yo pran tout kalite prekosyon pou yo pwoteje tèt yo kont kolera.Menm jan ak lòt kote nan peyi a kolera te kòmanse vale teren nan Ti Boukan plizyè moun te kòmanse malad.Devan sitiyasyon sa a ITECA ak Caritas Suisse te wè nesesite pou lage yon koukouwouj dèyè kolera nan Ti Boukan. Pou nou te byen reyalize kanpay sa a nou te kòmanse pa òganize yon 2 rankont ak yon jounen fòmasyon pou 30 pwomotè sante ki soti nan 54 lokalite nan seksyon Ti Boukan. Se yon fòmatè Medsen San Fwontyè kite vin anime sesyon fòmasyon sa a. Apre pwomotè yo te fin pran fòmasyon yo te mache nan tout 54 lokalite ak megafòn pou sansibilize moun yo sou ki kalite prekosyon pou yo pran pou yo pa trape maladi kolera a. Pwomotè yo te fè sansibilizasyon sa padan 15 jou ak 4 enfimyè. Padan kanpay la pwomotè te pwofite distribiye savon pou fanmy yo ak nan lekòl nan 54 lokalite yo ak la. Pwomotè yo te kole epi distribiye afich sansibilizasyon kont kolera tou. Pou anpeche moun ki trape kolera desann jis nan Bouk Gresye vin pran swen Medsen San Fwontyè mete yon sant premye swen nan Ti Boukan epi gen 9 pwomotè ki resevwa kit pou reyidrate moun ki trape kolera.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire