30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

lundi 6 décembre 2010

Kanpay vaksinasyon poul nan Ti Boukan


Jou ki mèkredi 1 desanm 20 ajan ki tap pran fòmasyon nan sant ITECA patisipe nan yon kanpay vaksinasyon kont maladi nyoukastel. Jounen vaksinasyon sa a fèt nan pwogram fòmasyon pratik ajan yo gen pou pran nan kad pwojè ITECA/ CGF la. Pwojè ITECA/CGF la se pwojè ki gen pou ojektif pou amelyore pwodiksyon poul ak ze nan Ti Boukan. Nan pwojè sa a gen 500 jèn 300 fanm ak 200 gason ki gen pou resevwa 14 poul ak 2 kòk. Avan benefisyè yo jwenn poul yo gen 20 ajan ki gen pou pran yon fòmasyon sou sante animal pou fè swivi sou poulaye benefisyè. Ajan sa yo patitisipe nan yon fòmasyon padan 3 semèn, fòmasyon sa gen yon aspè teyorik ak yon aspè pratik. Se nan faz pratik fòmasyon 20 ajan sa yo tou patisipe nan kanpay vaksinasyon kont maladi pou l nan Ti Boukan. Kanpay la fèt nan 17 Pòs tankou: Teta, Madotan,Mizeri,Litò,Jibo,Marechal.Mayon,SouSavann,Mawotyè,Koray Obri,Plezans,Fonma,Nakou,NanPlenn,SouKafou,Melye,KalfouDlo,Digo, Platon Koray. Padan jounen kanpay vaksinasyon sa a ajan yo rive vaksinen 1175poul. ITECA jwenn vaksen bò kote responsab sante animal nan sou distri Leogane ki se Doktè Wilnès Masela. Popilasyon nan Ti Boukan byen kontan kanpay vaksinasyon sa ki fèt nan plizyè lokalite nan kominote a.Peyizan tou pwofite mande pou kanpay sa ta fèt chak lane pou anpeche poul yo mouri pabann ak papakèt.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire