30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

mardi 23 novembre 2010

Peyizan Ti Boukan ( Plezans) mobilize pou ranje wout nan kad pwojè konstriksyon kay ITECA ak CARITAS SuissePou amelyore wout pou rive Plezans yon lokalite nan Ti Boukan plis pase 100 peyizan mobilize pou ranje wout la.Wout sa se wout ki pou mennen materyo nan kad pwojè ITECA ak CARITAS Suisse genyen pou kontswi 1700 kay pou peyizan Ti Boukan. Pou pwojè a ka byen derape ekip ITECA te pran inisyativ reyini chak vandredi ak komite ki reprezante 100 premye benefisyè ki nan eksperyans pilòt nou vle kòmanse a. Reyinyon sa yo fèt pou enfòme benefisyè yo sou ki jan pwojè a ap vanse epi pou yo konnen ki prepasyon yo gen fè pou pou pwojè a ka byen reyisi. Se nan yonn nan rankont sa yo benefisyè yo te pran desizyon pou yo kòmanse fè yon seri rasanbleman pou enfòme rès benefisyè yo sou kijan pwojè ap vanse. Kidonk se nan yonn nan rasanbleman sa yo benefisyè yo te pran desizyon pou travay sou wout la. Aktivite sa a fèt apre yon gwo rasanbleman ITECA te fèt ak benefisyè kay yo. Rasanbleman sa yo te fèt pou diskite sou diferan difikilte nou rankontre pou kòmanse pwojè a tankou:
pwoblèm wout, kalite sab ki pa reponn a kalite ministè travo biblik mande, ak lòt pwoblèm ankò tankou papye tè benefisyè a.
Ekip ITECA te monte nan mòn Plezans pou ankouraje peyizan yo epi bay yo kèk konsèy teknik.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire