30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

lundi 22 novembre 2010

500 jèn benefisyè ap pran fòmasyon nan kad yon pwojè CGF ak ITECA pou kore pwodiksyon poul Gresye Ti Boukan

Padan 3 semèn plis pase 20 jèn ap pran fòmasyon sou sante animal nan sant ITECA Ti boukan. Objektif fòmasyon sa a se pou ba jèn sa yo konesans ak kapasite teknik pou ankadre 500 bènefisyè poul yo. 5oo benefisyè sa yo ( 3oo fanm 200 gason) ki gen pou resevwa 14 poul ak 2 kòk nan kad yon pwojè ITECA ap egzekite ak CGF. Objejktif pwojè sa a se pou ranfòse kapasite pwodiksyon vyann nan zòn nan epi anmèmtan pou amelyore fason peyizan yo abitye fè elvaj nan kominote a. Nan pwojè a benefisyè yo gen pou resevwa yon fòmasyon sou jesyon ti antrepriz yon fason pou jèn sa yo ka jere pwodiksyon ak vant ze yo pi byen. Jèn sa yo gen pou jwenn ak poul yo materyo ki nesesè tankou tòl , twil ak klou pou konstwi kalòj pou gade poul yo, jèn yo pou bay bwa ak fòs kouraj yo.Pwojè sa a ap gen pou tabli nan plis pase 4o lokalite nan Ti Boukan.Pwojè fèt tou nan kad pou entegre jèn yo plis nan kominote yo sitou apre gwo tranbleman tè 12 janvye a kote te gem anpil jèn ki oblije kite kapital la pou retounen lakay yo .

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire