30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

dimanche 12 septembre 2010

ITECA kòmanse yon eksperyans elvaj vètè(lonbrikti)Depi kèk mwa ITECA kòmanse yon eksperyans lonbrikilti nan fèm Ti Boukan an. Ki sa lonbrikilti a ye ( elvaj vètè )?Lonbrikilti se lè ou chwazi mete ansanm yon kantite vètè nan yon espas byen kontwole nan objektif pou transfòme dechè kwizin ak kaka bèt pou fè yo tounen konpòs ak angrè òganik.
Nan fèm ITECA nou te kòmanse ak kèk grenn vètè yon zami te pote pou nou, apre yon lane vètè yo te rive ogmnate anpil epi transfòme kaka lapen, kaka kabrit yo ak dechè kwizin an yon bon valè konpòs ak angrè. ITECA kwè elvaj vètè se yon aktivite ki merite simaye nan milye peyizan pou yon ka kòmanse abitye sèvi ak konpòs ak angrè natirèl san yo pa bezwen al achte byen chè agrè chimik.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire