30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

vendredi 11 décembre 2009

Pou klotire lane 2009 delege regwoupman òganizasyon te fè yon dènye rankont pou yo evalye aktivite yo reyalize ansanm ak ITECA ..

Pandan 2 jou 7 ak 8 Desanm 2009 lan ekip fòmasyon ITECA a delege regwoupman òganizasyon ki soti nan 6 komin Gresye, Akayè, Senmak, Vèrèt,Gwomòn. Objektif rankont sa a se pou gade ansanm ak regwoupman yo :

  • Ki aktivite ITECA te reyalize ak regwoupman yo
  • Kijan aktivite regwoupman te reylize pou kont yo .
  • Kijan animatè ak animatris ITECA yo te ede yo vanse.
  • Ki pwopozisyon yo genyen pou lane 2010 lane

Ekip fòmasyon an te brase lide ak tout regwoupman yo sou divès pwoblèm y ap konfwonte bò lakay yo epi ki pi bon solisyon yo ka jwenn pou rezoud pwoblèm yo. Direktè ITECA te fè yon rale sou diferan difikilte enstitisyon ap konfwonte pou jwen kòb pou akonpaye òganizasyon yo. Se yonn nan rezon ki fè nan chak komin ITECA te chwazi yon filyè espesyal pou devlope ak peyizan yo . Nan sans sa a Gwomòn se filyè mango,Savanèt se zaboka, Vèrèt se kabrit, Chèn mate se legim epi Sen Mak se legim. Delege yo te tou pwofite vizite fèm ITECA sou sipèvizyon animatè yo ki tap bay yo enfòmasyon. Nan fen rankont evalyasyon te òganizasyon yon bèl sware kiltirèl kote plizyè delege te eksprime talan epi byen amize yo tou.Nou bat yon gwo bravo pou yo.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire