30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

vendredi 4 décembre 2009

Iteca ap fè pwomosyon yon lòt kalite elvaj kabrit
Padan 3 jou 1 pou rive 3 desanm 27 peyizan ki se manm regwoupman òganizasyon ki soti nan komin Akayè ( Chèn Mate)ak Vèrèt,patisipe nan yon fòmasyon sou elvaj kabrit.Objektif fòmasyon sa a se pou fè peyizan sa yo soti nan nivo gadè kabrit pou vin tounen elvè tout bon. Lè nou konsidere ki enpòtans kabrit genyen nan ekonomi peyi a , se kabrit ki vyann ki pi chè nan peyi a ,epi se bèt ki manje plis varyete plant ak zèb ki donnen prèske nan nenpòt tè.Se poutèt sa ITECA te wè nesesite pou fòmasyon sa a ak peyizan yo pou pèmèt fè elvaj kabrit pi byen ak pou ogmante pwodiksyon kabrit nan peyi a epi fè plis kòb tou. Peyizan te gen chans fè konesans ak Anri yon peyizan Vèrèt ki se yon modèl nan fason li pran swen kabrit li. Padan fòmasyon sa a ansanm ak peyizan yo nou jwenn sou fèm ITECA plis pase 60 plant ak zèb kabrit konn manje. Apre fòmasyon an chak patisipan te ale ak 3 sachè zèb pou yo al fè jaden zèb pou kabrit yo manje. ITECA pran inisyativ sa a nan lide pou ankouraje peyizan fè pratik pou plante manje pou bèt yo .

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire