30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

lundi 11 mai 2009

Vizit elèv Christian Ville nan Ti BoukanMekrèdi 6Me 2009 plis pase 400 elèv ak pwofesè yo vizite sant fòmasyon ITECA Ti Boukan. Vizit sa a fèt nan kad aktivite òganize pou make dat premye Me a, objektif aktivite sa a se pou elèv nan Ti Boukan vin konnen ITECA pi byen, epi distribiye pye bwa bay elèv yo. Plizyè ekip ITECA akonpaye elèv yo pou vizite chak seksyon nan Sant lan tankou: espas pwodiksyon myèl, poulaye, pòcheri, jaden legim,pepinyè. Elèv poze anpil kesyon sou aktivite ITECA ap menen yo sou kochon yo ,poul yo ,ak pepinyè a ,elèv yo di nou yo byen kontan vizit la.Lanfen vizit nan chak elèv resevwa yon pye mango pou y al plante lakay yo .

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire