30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

vendredi 8 mai 2009

Fòmasyon sou konsèvasyon sol ak òganizasyon patnè ITECA
Soti 4Me pou rive 8 Me 2009 plizyè delege òganizasyon patnè ki soti nan diferan komin ITECA ap travay yo tankou : Savanè, Sen Mak ( Pyat ), Akayè, ( Chen Mate), Vèrèt, Gwomòn, Gresye(Ti Boukan ) patisi pe nan yon fòmasyon sou sou konsèvasyon sòl nan Sant Fòmasyon ITECA a.Fòmasyon sa a fèt nan kad akonpayman ITECA ap Bay òganizasyon patnè li pou ogmante pwodiksyon yo.Tèm fòmasyon an se konsève tè nou pou nou ka jwenn plis manje.Objektif fòmasyon se pèmèt delege òganizasyon vin gen plis konesans nan nan fason pou yo konseve,trete epi pwoteje tè yoFòmatè te fè anpil travay pratik ak delege yo nan fèm ITECA: Tankou Ranp vivan , yon te fè konesans kèk nouvo zèb ki bon pou manje bèt men ki ka pwoteje tè tou . delege yo te vizite kèk tavay konsèvasyon sol ki te fèt nan lokalite a pou pote kritik sou. apre fòmasyon plizyè delege ale ak yon kantite semans zèb pou yal plante lakay yo pou bay bèt yo manje epi pwoteje tè yo

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire