30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

lundi 12 décembre 2011

Premye distribisyon pousen ki soti nan enkibatè a nan kad pwojè ITECA-CCHC

Jou ki te 7 desanm 2011 lan ekip Iteca ak CCHC te òganize yon seremoni nan okazyon distribisyon premye pousen ki soti nan enkibatè a.Ki moun ki te patisipe nan seremoni sa a ? Pou ITECA se yon manm fondatè Georges Werleigh ak pou CCHC Hervens Jeanty ak Hugues Joseph,reprezantan kowoperasyon peyi Kanada Dominique Roseti, Sekretè Deta pou pwodiksyon animal Michel Chancy,pou minitè agikiliti se Bernadette Charles ki nan SDDAO Leogane ak Jean Michel Gaznor ki nan Bac Gresy, reprezantan ministè planifikasyon Michel Contan, depite sikonskripsyon Gresye a Ronald Oscar, majistra Michelet Paul, ak 2 manm nan Katel Kazek seksyon Ti Boukan Belice Jean Elissaint,Francois, Telus reprezantan benefisyè yo Mystha Pierre ak plizyè benefisyè pami 500 yo ki te vin chache pousen. Se tout ekip ITECA a ki te mobilize pou fè aktivite sa a reyisi. Nap raple pou tout moun pwojè sa a te kòmanse depi nan mwa oktòb 2010.Pou derape nou te mobilize epi rive estriktire 500 jèn (300fanm 200gason) òganizasyon nan kominote a te chwazi. Pandan mwa novanm pou rive desanm 2010 nou reyisi fòme 20 ajan pandan 3 semèn. Ajan sa yo fè swivi sou teren voye je gade kijan benefisyè ap gade poul yo, kontwole epi bay poul yo swen lè yo merite. Nan menm peryòd sa a nou òganize yo konpay vaksinasyon kote asanm ak 20 ajan ki te pran fòmasyon nou rive vaksinen 3000 tèt volay. Se nan moman sa a 500 jèn yo te pran yon fòmasyon sou teknik pou fè elvaj poul.
Nan mwa janvye 2011 pou rive avril 2011 500 jèn yo te pran fòmasyon sou kijan pou jere yon ti antrepriz. Se nan menm peryòd la nou te distribiye materyèl pou benefisyè konstwi ti poulye yo ,materyèl sa yo gen ladan l :Bwa ki soti lòt bò,griyaj metalik, klou, 4 fèy tòl, 2 majwa ak 2 abrevwa. Soti mwa me 2011 pou rive jen nou te ditribiye 7000 poul ak 1000 kòk Zenga ak Wouj.
Nan mwa dawou 2011 nou te kòmanse enstale yon enkibatè ki pran 19000 ze. Nan mwa sektanm 2011 lan poul yo ponn 72 ooo ze .Nan mwa oktòb 2011 nou kòmanse ranmase ze fètil epi fè premye enkibasyon.Nou kòmanse konstwi yon pousiyè epi pwodiksyon ze a vin monte nan 83000. Nan mwa novanm 2011 premye lo pousen kòmanse kale, nou vaksinen 9000 tèt volay epi nou distribye pousen ki te nan enkibatè a bay benefisyè yo.Pandan seremoni an tout moun ki te pran la pawòl te voye gwo kout chapo pou ITECA ak CCHC ki reyalize gwo pwojè sa a nan Ti Boukan.Gen moun ki kwè pwojè sa se yon modèl pou anpil lòt zòn ta dwe swiv. Nou espere ITECA ap kontinye vanse asanm ak CCHC ak òganizasyon nan Ti Boukan yo pou reyalize lòt pwojè pou kore pwodiksyon peyi a.Se ak kè kontan anpil benefisyè te vin pran ti pousen yo apre seremoni an.

1 commentaire:

  1. salut a tous et toutes j'aimerais plus d'information sur l'organisation et ses modes de rucrutement !!!

    RépondreSupprimer