30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

jeudi 11 mars 2010

Soti 2 mas pou rive 11 Mas yon ekip doktè fransè ki manm SFD sou envitasyon CCFD ankolaborasyon ak ITECA konsilte 2000 noun nan Ti Boukan,Soti 2 pou rive 12 mas yon ekip doktè fransè ki se manm yon asosyasyon ki rele SFD(Sante Fòmasyon Devlopman) sou envitasyon CCFD an kolaborasyon ak ITECA,konsilte epi bay medikaman pou plis pase 2000 moun nan Ti Boukan, Digo,Sou kafou, nan Plenn, Bazlè ak Bèlvi EchalottePeyizan nan diferan zòn sa yo kontan anpil pou bon jan sèvis doktè SFD ba yo. ITECA ak tout peyizan Ti Boukan yo voye yon gwo mèsi pou doktè SFD ak ekip CCFD a..Peyizan gen espwa doktè SFD ap retounen ankò pou kontinye bon travay sa a yo kòmanse fè a

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire